Zonnevelden en windmolens? Samen vinden we de beste plekken

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek willen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn om bij te dragen aan een leefbare wereld voor volgende generaties. We besparen zoveel mogelijk energie en stimuleren zonnepanelen op daken. Ook hebben we extra zonnevelden en windmolens nodig. Daarvoor zoeken we voor de periode tot 2030 ruimte voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonnevelden. Hoe zorgen we ervoor dat we deze in de jaren tot 2030 zo goed mogelijk inpassen in ons fraaie Kromme Rijnlandschap? Waaraan moet een locatie voldoen? En wat zijn dan de meest geschikte gebieden?

Wat vindt u? Uitkomsten inbreng inzien

De hele maand december kon u meedoen aan een online peiling via deze website. De vraag was: waaraan moeten plekken voor zonnevelden en windmolens voldoen? Wat vindt u belangrijk? Er deden 1052 mensen aan mee. De uitkomsten kunt u hier raadplegen. 

Ook waren er op 10, 14 en 17 december online gespreksvormen. Van alle inbreng is een 'Participatieboek' met verslagen in de maak. De eerste versie kunt u hier inzien. De resultaten betrekken we bij het vervolg: het gesprek over mogelijk geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolen. Het participatieboek met bijlagen vindt u ook onder het kopje 'Resultaten december 2020'. 


Vervolgsessies vanaf eind januari

Eind januari organiseren de vier gemeenten opnieuw online sessies. Als eerste voor belangengroepen en bewonersvertegenwoordigers. Op basis van aangescherpte randvoorwaarden, als resultaat van de inbreng van december, buigen we ons over een kaart van het gebied. Wat kunnen geschikte zoekgebieden zijn voor zonnevelden en windmolens? Kunnen we mogelijke gebieden aanwijzen en daarbij rekening houden met alle belangen? We gaan er onze uiterste best voor doen!

In februari vragen de gemeenten opnieuw aan inwoners om mee te denken. Het gesprek gaat dan over de kaart met mogelijke gebieden voor zonnevelden en windmolens die met bewonersvertegenwoordigers en belangengroepen is samengesteld.

Belangrijk!

Of in een bepaald gebied daadwerkelijk een zonneveld en/of windmolen komt en over de wijze waarop dit gebeurt, besluit uiteindelijk de gemeenteraad van de betreffende gemeente. Ook daarover vindt vooraf, per locatie, nog uitgebreide (lokale) participatie van inwoners en belanghebbenden plaats. Waar we nu voor staan is het vinden van globale zoekgebieden. Wilt u meer weten hoe de gemeenten komen tot deze gebieden, kijk dan eens op de pagina 'achtergrond van de RES'!


Praat mee!

Wilt u meepraten en hebben wij uw gegevens nog niet? Registreer u dan door het korte inschrijfformulier in te vullen.

Registreer en praat mee

Wij danken iedereen die een bijdrage levert!